Outplacement en Carrièreadvies

Ontwikkelingen in markt en maatschappij vragen om een voortdurende aanpassing van organisaties en individuen. Bovendien kunnen behoeften en aandachtsgebieden in de loop van de tijd veranderen. Eerder gemaakte keuzes kunnen daardoor minder effectief worden en zelfs gaan knellen! Een verandering van strategie is onder dergelijke omstandigheden noodzakelijk.
Op organisatieniveau kan dit onder andere betekenen dat er andere kwaliteiten van medewerkers aangeboord dienen te worden. Niet alleen rijst dan de vraag of zij voldoende in huis hebben om de gevraagde ontwikkeling door te kunnen maken, ook is het van belang hen hierbij te ondersteunen. Bovendien kan een reorganisatie met zich meebrengen dat er afscheid genomen moet worden van sommige medewerkers, hoe pijnlijk dat ook is. Het getuigt dan van goed werkgeverschap om hen te ondersteunen bij hun zoektocht naar een nieuwe baan! Carrière coaching en outplacement kunnen hieraan een goede bijdrage leveren.

Op individueel niveau spelen natuurlijk vergelijkbare afwegingen! Hoe goed passen uw huidige functie en uw werkomgeving nog bij u? Hoe effectief zijn de keuzes die u tot nu toe in uw leven gemaakt heeft? Hoe wilt u invulling geven aan uw toekomst? En wat heeft u dan nodig om uw doelstellingen en dromen te kunnen realiseren? Kiem Strategie kan u helpen deze vragen te beantwoorden,uw koers te bepalen en tot een optimale ontwikkeling te komen. En last but not least, meer inspiratie en plezier in uw werk te brengen!

Werkwijze

Voorafgaand aan het outplacement- of adviestraject voeren wij allereerst een oriënterend en vrijblijvend gesprek met u. In dit gesprek staan uiteraard de achtergronden van uw vraagstelling, evenals het doel van het traject centraal, op basis waarvan wij een passend advies uitbrengen. Daarnaast dient het gesprek om wederzijds kennis te maken en om te beoordelen of de benodigde “klik” er is. Deze vormt immers een belangrijke basis voor een goede samenwerking. Na het gesprek brengen wij een plan van aanpak aan u uit, waarin wij op een heldere wijze schetsen wat u van ons kunt verwachten, zowel in werkwijze, als voor wat betreft het beoogde resultaat.