Coaching

Het vinden van de juiste mensen of een inspirerende baan vormt een belangrijke basis voor succes! Er is echter meer voor nodig! Talent dient namelijk voortdurend gevoed en ontwikkeld te worden om tot volledige bloei te kunnen komen. Een stimulerend en goed afgestemd takenpakket, de juiste begeleiding, evenals gerichte coaching en training zijn in dit kader essentieel. Bovendien kunnen situaties in de loop van de tijd veranderen, waardoor er mogelijk andere eisen aan medewerkers gesteld gaan worden. Zijn zij hiervoor wel voldoende uitgerust? Kunnen zij zich in de gewenste richting ontwikkelen en zo ja, hoe kan dit worden bevorderd? Kiem Strategie kan u adviseren en ondersteunen op dit vlak, onder andere door middel van individuele coaching.

Ook op individueel niveau spelen uiteraard dit soort afwegingen. Zijn er aspecten in uw leven waar u continu tegenaan blijft lopen? Hebt u het gevoel beter te kunnen functioneren, dan wel meer voldoening te kunnen halen uit de dingen die u doet? Ontwikkelt u zich wel in de richting die bij u past of waar u warm voor loopt? En weet u eigenlijk wel wat u écht drijft? Individuele coaching kan u helpen antwoord te krijgen op uw vragen en, nog belangrijker, uw persoonlijke groei en ontwikkeling te bevorderen. Kiem Strategie biedt u in dit kader een coachingstraject op maat, volledig afgestemd op uw vragen en wensen!

Werkwijze

Voorafgaand aan het coachingstraject voeren wij allereerst een oriënterend en vrijblijvend gesprek met u. In dit gesprek staan uiteraard de achtergronden van uw vraagstelling, evenals het doel van de coaching centraal, op basis waarvan wij een passend advies uitbrengen. Daarnaast dient het gesprek om wederzijds kennis te maken en om te beoordelen of de benodigde “klik” er is. Deze vormt immers een belangrijke basis voor een goede samenwerking. Na het gesprek brengen wij een plan van aanpak aan u uit, waarin wij op een heldere wijze schetsen wat u van ons kunt verwachten, zowel in werkwijze, als voor wat betreft het beoogde resultaat.