Selectie Assessment

Met behulp van een selectie assessment onderzoeken wij in hoeverre een deelnemer geschikt is voor een bepaalde functie. Een goede inventarisatie van wat de betreffende functie inhoudt, evenals van de eisen die deze aan de deelnemer stelt, ligt aan deze beoordeling ten grondslag.

Het onderzoek zelf is dagvullend en bestaat uit persoonlijkheids- en motivatievragenlijsten, capaciteitentests, praktijkopdrachten en rollenspellen, evenals uit een competentiegericht interview met een psycholoog. Op basis van de informatie die wij op deze wijze verzamelen, geven wij een advies over de match tussen de deelnemer en de beoogde functie. Eveneens krijgt u inzicht in eventuele ontwikkelpunten. Het Selectie Assessment stelt u, kortom, in staat om de juiste medewerkers te selecteren en om deelnemers in een nieuwe functie gericht te coachen en te begeleiden.