Carrière Assessment

Het Carrière Assessment is een instrument dat deelnemers richting kan geven bij vragen over hun loopbaan en arbeidsmarktmogelijkheden. Naast sterke – en ontwikkelpunten brengen wij denk- en werkniveau, drijfveren en beroepsmatige interesses van de deelnemer in kaart. Daarnaast kunnen wij ook op vaardigheidsniveau kwaliteiten en valkuilen inventariseren.

Dit type assessment duurt, afhankelijk van de specifieke vraagstelling, een halve tot een hele dag en bestaat uit tests en vragenlijsten op het gebied van persoonlijkheid, motivatie, interesses, affiniteiten en niveau. Daarnaast kunnen praktijksimulaties worden ingezet. Doel van het Carrière Assessment is het geven van een objectief advies over passende keuzes met betrekking tot functie, opleiding, organisatie en branche. Dit kan dienen als startpunt bij loopbaan- en outplacementtrajecten.